Staatsexamen

De leerlingen van de Russische Multiculturele Gemeenschappelijke Stichting “Buratino” hebben een mogelijkheid om de VWO staatsexamen Russische taal en Literatuur afleggen. 

Sinds 1971 is Russisch een schoolvak op havo en vwo.

Heritage speakers

Leerlingen met een Russischtalige achtergrond noemen we heritage speakers. Zij hebben meestal voldoende kennis van het Russisch om zonder veel voorbereiding het eindexamen Russisch havo/vwo te halen. Deze leerlingen zijn bijvoorbeeld

  • in Rusland geboren
  • afkomstig uit voormalige Sovjetrepublieken
  • kinderen uit gemengd Nederlands-Russische gezinnen in Nederland
  • kinderen van expats

  • als extra vak, wat een een waardevolle toevoeging is op je diploma en je CV
  • in plaats van een andere moderne vreemde taal (behalve Engels)

Andere mogelijkheden:

  • vmbo-leerlingen kunnen als extra vak Russisch examen doen op havo-niveau
  • havo-leerlingen kunnen Russisch op vwo-niveau afleggen
  • havo/vwo-leerlingen kunnen het examen vervroegd afleggen (in 4-havo of 5-vwo)

Het examen bestaat, net als alle andere examens, uit een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen. Als Russisch geen vak is op de eigen school dan kunnen leerlingen op afstand begeleid worden naar het eindexamen.

Staatsexamen Russisch

Het examen Russisch kan ook worden afgelegd als staatsexamen. Houdt u er bij het aanmelden voor het staatsexamen rekening mee, dat het laatste onderdeel van het staatsexamen (het mondeling gespreksvaardigheid en literatuur) pas halverwege de maand juli plaatsvindt. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van uw zomervakantie.
Verder geldt dat een behaald staatsexamencertificaat Russisch slechts bijgeschreven kan worden op het schooldiploma van de leerling wanneer de leerling het staatsexamen Russisch in het eindexamenjaar aflegt én de schoolleiding ermee instemt. Een in een eerder jaar behaald staatsexamencertificaat Russisch kan volgens de wet niet bijgeschreven worden op het diploma van de middelbare school.

Wij zijn erg trots op al onze leerlingen die geslaagd zijn voor hun examen!

 

Buratino

GRATIS
BEKIJK