Schoolstructuur

Hoofd van het Centrum voor
Russische Taal “Buratino” in Eindhoven

Alona Boitsova

Administratief Medewerker

Anna Alibekova

Betalingen, contracten, dienstrooster, algemene informatie.

Afdeling Educatie

Onderbouw, tussenbouw & bovenbouw; contactpersoon voor ouders

Coördinator: Maria Derikx

Leerkrachten

Afdeling Extra-curriculaire activiteiten

Bibliotheek; voorbereiding, organisatie & overzien van extra-curriculaire activiteiten

Coördinator: Evgeniya Lensen

Opzet en plichten

 
Afdeling Financiën en planning

Faciliteiten (gebouw, kantine), budgetering, contractbeheer

Coördinator: Olga Spiridenok

Opzet en plichten

Boekhoud afdeling

Boekhouding, uitgifte & beheer contracten, kas

Coördinator:Galina Shaban

Opzet en plichten

 
IT afdeling

Hosting, onderhoud & vullen website, Facebook, regelen van foto- & video opnames,
beheer van de kalender en foto-album voor geslaagde leerlingen.

Coördinator: Irina Willems

Opzet en plichten

Ouder-commissie

Schoonmaakdienst, felicitaties docenten, afdrukken lesmateriaal/posters, verantwoordelijkheid apparatuur bij activiteiten, organisatie Nieuwjaarsfeest.

Coördinator: Mikhail Ponomarev

Opzet en plichten

Buratino

GRATIS
BEKIJK