Regels

Beste leerlingen en ouders! Er zijn huisregels, die door onze pedagogen en administratie vastgelegd zijn. Voor ons allemaal zijn die regels overduidelijk en niet nieuw. Wij denken echter aan ouders van nieuwe leerlingen. Hierbij verzoeken wij u de regels nauwlettend te lezen. Als u iets wilt toevoegen dan kunnen wij dat samen bespreken.

Huisregels van de Russische Multiculturele Gemeenschappelijke Stichting “Buratino”

  • De ouders en pedagogen –een gemeenschap, die een gezamenlijk doel heeft– te bewaren en de Russische taal van onze kinderen te ontwikkelen. Bij het aanmelden bij de Russische school stemmen ouders ermee in actief te helpen (huiswerk helpen maken, meedoen aan zowel binnenschoolse activiteiten als buitenschoolse activiteiten). Deze samenwerking zou invloed uitoefenen op resultaat van de studie van uw kind.
  • Om u op de hoogte te houden organiseert de school oudergesprekken en onderhoudt een site van de Russische school. Op deze manier verstevigt de school de contacten tussen school en ouders. Bij eventuele vragen of misverstanden wat studie of administratie betreft kunt u zich altijd tot de lerares van uw kind of de directie van de school wenden. Samen kunnen wij elk probleem oplossen.
  • De Russische school krijgt geen financiering van Nederlandse noch Russische overheid, wordt niet gesubsideerd door een liefdadigheidsfonds. De Russische taal leren is onze verantwoordelijkheid en zorg, want de school bestaat alleen maar uit verplichte bijdrage van de ouders. De boekhouder kan alle vragen tot betrekking van betaling beantwoorden.

De financiële huisregels van de stichting:

  • Een bijdrage wordt niet verrekend als uw kind niet naar school komt.
  • Vertraging in betaling is nog geen reden om niet naar school te komen.
  • Er wordt niet betaald tijdens vakanties.
  • De Russische school heeft het recht de foto’s in media te publiceren, tenzij ouders bezwaar hebben. Het gaat om foto’s van schoolfeesten, festivals, die op onze site of in de kranten gepubliceerd kunnen worden. Als ouders bezwaar hebben moeten zij dat aan directie van de school doorgeven.

 Aanvullende regels voor de periode van beperkingen in verband met de verspreiding van COVID-19 

In het kader van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) informeert het management van de school over de wijzigingen die zijn doorgevoerd om het veilige verloop van de lessen in het nieuwe schooljaar te waarborgen. Wij werken volledig volgens de huidige regels en aanbevelingen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de Nederlandse overheid en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Noord-Brabant voor Basis- en Voortgezet onderwijs. Deze regels zijn opgesteld om de gezondheid van leerlingen, ouders en schoolpersoneel te beschermen. De regels zijn geldig vanaf het begin van het schooljaar tot het moment dat de Nederlandse overheid haar aanbevelingen wijzigt. We rekenen natuurlijk op uw gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en het naleven van deze regels. De gevolgen van het niet naleven van de regels kunnen resulteren in een financiële boete of sluiting van de school door het stadsbestuur. Wanneer moet een kind thuis blijven?  – Als uw kind verschijnselen van verkoudheid heeft, hoest of koorts heeft. Als uw kind tijdens de schooldag klachten heeft van een loopneus, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden of koorts, moet hij naar huis. U wordt dan onmiddellijk geïnformeerd. – Als een familielid van u met COVID-19 besmet is. Het schoolbezoek van elk gezinslid kan pas 14 dagen nadat de symptomen zijn verdwenen worden hervat. – Als bij iemand uit de directe omgeving van het kind een ziekte wordt vastgesteld die door een COVID-19 wordt veroorzaakt. Elk gezinslid kan pas 14 dagen na het laatste contact met de zieke weer naar school gaan. – Indien minder dan 14 dagen voor de les, een kind ouder dan 12 jaar terugkeerde uit een land / gebied dat als een rode of oranje zone is aangegeven. In geval van ziekte van een kind of ouders is het noodzakelijk om de school hiervan op de hoogte te stellen (contactgegevens staan ​​hieronder). Dezelfde beperkingen gelden voor het schoolpersoneel. Waar moet rekening mee worden gehouden bij het zich verplaatsen door de school?  – We raden ten zeerste aan dat alle ouders, als uw kinderen zelfstandig naar school kunnen gaan, het schoolgebouw niet te betreden. Dit zal ons helpen het aantal volwassenen op school te verminderen en situaties te vermijden die ons verhinderen afstand te bewaren. – Als u toch de school binnen gaat, zorg er dan voor dat de afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen, vooral bij de deuren van de school, het klaslokaal, in de gangen en bij de bibliotheek. Stop niet voor een gesprek in de gangen of bij de deur van uw klaslokaal. Ga bij voorkeur naar buiten en praat in de frisse lucht. – Om het aantal volwassenen op de school te verminderen verzoeken wij dat slechts één ouder de school binnen gaat. We hopen op uw begrip. – Besteed ook aandacht bij uw kind aan het feit dat bij het bezoek aan het toilet handen moet worden wassen. Wat zijn de hygiëneregels in de klas?  – Het wordt aanbevolen om bij het binnenkomen in de klas een ontsmettingsmiddel te gebruiken. – Betreed de klas niet tenzij het absoluut noodzakelijk is. Doe dit alleen als uw kind uw aanwezigheid nodig heeft. Zeg gedag bij de klasdeur en geef het kind over aan de leraar. We vragen leerkrachten om de kinderen bij de deur van de klas te begroeten en op hen te letten, waardoor het moment van scheiding van hun ouders prettiger verloop. – De klassenvertegenwoordiger (ouder) moet samen met de leraar een rooster voor de klas opstellen. Naast de gebruikelijke taken van de hulpouder, is het nodig om de tafels na de les schoon te maken en ervoor te zorgen dat kinderen geen schoolspeelgoed gebruiken. In de onderbouw helpt de begeleider de kinderen ook naar het toilet en zorgt hij ervoor dat hun handen worden gewassen. – In de klassen van kleine kinderen (tot 5 jaar oud): als uw kind categorisch weigert te studeren zonder uw aanwezigheid, wat op jonge leeftijd soms gebeurt, neem dan tevens de rol van permanente hulpouder. – Als een kind naschoolse activiteiten bezoekt, komt de ouder na het einde van de lessen naar school om het kind op te halen. Hoe verloopt het contact met de docent?  – Oudervergaderingen worden online gehouden. De docent stuurt U ‘s avonds een uitnodiging voor een afspraak. – Voor persoonlijk contact met de docent adviseren wij telefonisch of per e-mail. Zal de kantine / bibliotheek / gymzaal open zijn?  – In deze situatie kan de school helaas geen kantine openen. Zorg ervoor dat uw kind een lunchpakket en drinkbeker meeneemt. – De bibliotheek zal open zijn, maar de boeken die op de schooldag zijn ingeleverd, worden niet dezelfde dag uitgeleend. Voor meer informatie lees het bibliotheekreglement op de website van de school. Mondkapje in de bibliotheek is verplicht. – De gymzaal is geopend voor sportactiviteiten van kinderen. Volwassenen moeten afstand houden in kleedkamers en in de gymzaal. De contactpersoon:  Neem voor alle vragen met betrekking tot de regels contact op met Mikhail Ponomarev:  ln.ne1685767365vohdn1685767365ieloo1685767365hcssu1685767365r@daa1685767365rredu1685767365o1685767365

Met vriendelijke groeten, De directie van de Russische Multiculturele Gemeenschappelijke Stichting “Buratino”

Buratino

GRATIS
BEKIJK