Regels

Beste leerlingen en ouders!

Er zijn huisregels, die door onze pedagogen en administratie vastgelegd zijn. Voor ons allemaal zijn die regels overduidelijk en niet nieuw. Wij denken echter aan ouders van nieuwe leerlingen. Hierbij verzoeken wij u de regels nauwlettend te lezen. Als u iets wilt toevoegen dan kunnen wij dat samen bespreken.

Let u op het laatste punt, betreft de foto’s.

Huisregels van de Russische Multiculturele Gemeenschappelijke Stichting “Buratino”

  • De ouders en pedagogen –een gemeenschap, die een gezamenlijk doel heeft– te bewaren en de Russische taal van onze kinderen te ontwikkelen. Bij het aanmelden bij de Russische school stemmen ouders ermee in actief te helpen (huiswerk helpen maken, meedoen aan zowel binnenschoolse activiteiten als buitenschoolse activiteiten). Deze samenwerking zou invloed uitoefenen op resultaat van de studie van uw kind.
  • Om u op de hoogte te houden organiseert de school oudergesprekken en onderhoudt een site van de Russische school. Op deze manier verstevigt de school de contacten tussen school en ouders. Bij eventuele vragen of misverstanden wat studie of administratie betreft kunt u zich altijd tot de lerares van uw kind of de directie van de school wenden. Samen kunnen wij elk probleem oplossen.
  • De Russische school krijgt geen financiering van Nederlandse noch Russische overheid, wordt niet gesubsideerd door een liefdadigheidsfonds. De Russische taal leren is onze verantwoordelijkheid en zorg, want de school bestaat alleen maar uit verplichte bijdrage van de ouders. De boekhouder kan alle vragen tot betrekking van betaling beantwoorden.

De financiële huisregels van de stichting:

  • Een bijdrage wordt niet verrekend als uw kind niet naar school komt.
  • Vertraging in betaling is nog geen reden om niet naar school te komen.
  • Er wordt niet betaald tijdens vakanties.
  • De Russische school heeft het recht de foto’s in media te publiceren, tenzij ouders bezwaar hebben. Het gaat om foto’s van schoolfeesten, festivals, die op onze site of in de kranten gepubliceerd kunnen worden. Als ouders bezwaar hebben moeten zij dat aan directie van de school doorgeven.

Met vriendelijke groeten,
De directie van de Russische Multiculturele Gemeenschappelijke Stichting “Buratino”