Betaling

De activiteiten voor kinderen en volwassenen worden apart betaald. Het bedrag van de betaling komt overeen met de volledige kosten van het bezoeken van een studio voor het halve jaar of een jaar. Betaling van activiteiten voor kinderen en volwassenen gebeurt door automatische incasso. Om dit te doen, moet je de Incasso formulier activiteiten 2020-2021 invullen en retourneren. Tijdens het schooljaar kunnen extra kosten ontstaan voor de deelname aan buitenschoolse activiteiten, voor de aanschaf van de studieboeken en materialen, enz. Deze kosten zullen apart in rekening worden gebracht. De eerste twee lessen om de activiteiten te uitproberen zijn voor de kinderen gratis. Als het kind beslist om deel te nemen aan een bepaalde activiteit, worden de proeflessen inbegrepen in de prijs voor de hele cursus.

Retourneren

In het geval van gemiste lessen vanwege het afwezendheid van de docent of schoolactiviteiten, wordt de betaling verrekend aan het einde van het schooljaar, op basis van het aantal gemiste lessen. Gemiste lessen van kinderen worden niet financieel geretourneerd, ook niet niet ingeval van ziekte.

Vragen

Als u vragen heeft over het betalen voor lessen, dient u contact op te nemen met de afdeling financiële planning of de boekhoudafdeling (persoonlijk of via e-mail):