Schoolstructuur van “Buratino”

Hoofd van het Centrum voor
Russische Taal “Buratino” in Eindhoven

Aljona Boitsova

Afdeling Educatie

Onderbouw, tussenbouw & bovenbouw; contactpersoon voor ouders

Coördinator: Maria Derikx

Opzet & verantwoordelijkheden〉

Afdeling Extra-curriculaire activiteiten

Bibliotheek; voorbereiding, organisatie & overzien van extra-curriculaire activiteiten

Coördinator: Olga Poljarusj

Opzet & verantwoordelijkheden

Afdeling Financiën

Faciliteiten (gebouw, kantine), budgetering, contractbeheer

Coördinator: Olga Spiridjonok

Opzet & verantwoordelijkheden

Boekhoud afdeling

Boekhouding, uitgifte & beheer contracten, kas

Coördinator: Oksana Metjeleva

Opzet & verantwoordelijkheden

IT afdeling

Hosting, onderhoud & vullen website, Facebook, regelen van foto- & video opnames, design, posters, uitnodigingen, organisatie van drukwerk & mailing,
beheer van de kalender en foto-album voor geslaagde leerlingen.

Coördinator: Irina Willems

Opzet & verantwoordelijkheden

Ouder-commissie

Schoonmaakdienst, felicitaties docenten, afdrukken lesmateriaal/posters, verantwoordelijkheid apparatuur bij activiteiten, organisatie Nieuwjaarsfeest.

Координатор: Michail Ponomarjov

Opzet & verantwoordelijkheden